O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená v roku 1995 s predmetom činnosti hlavne v oblasti technického vybavenia pozemných a inžinierskych objektov, kde poskytuje komplexné služby v oblasti projekčnej, inžinierskej a dodávateľskej. Oblasť záujmu je od veľkých priemyselných celkov, až po menšie zariadenia pre občiansku a bytovú výstavbu.
U veľkých energetických celkov bola v minulosti predmetom činnosti hlavne projekčná činnosť v jadrovej a klasickej energetike, kde bola spoločnosť jednou z firiem pre vykonávanie špeciálnych druhov projekčných prác.
V ďalšom vývoji sa spoločnosť prispôsobovala požiadavkám klientov na Slovensku a v zahraničí a orientovala sa viac na klasickú energetiku, plynárenstvo a technické vybavenie stavieb.
U tejto oblasti poskytuje spoločnosť poradenskú činnosť pri vypracovávaní investičných zámerov a koncepcií technického riešenia, vypracováva projektovú dokumentáciu, vykonáva inžiniersku činnosť, autorský dozor, technický dozor a vykonáva dodávateľskú činnosť.

ABOUT US

Company ENERGIA, project design s. r. o. was founded in 1995. Current business is dedicated to technical equipment for civil engineering objects with focus on design, engineering and equipment supply. We are servicing whole scale from large industrial complexes, to residential constructions.
We used to play key role in area of special design for nuclear and conventional power plant projects.
Based on clients requirements we shift our focus to technical equipment, heating and gas distribution installation for civil constructions.
In this area, the company provides consulting services from the stage of investment plans, concepts of technical solutions, design and documentation, performs engineering services, supervision, technical supervision and equipment supply.

POZRITE SI NAŠE PRÁCE

Kliknutím na obrázok sa zobrazia ďalšie realizované práce spoločnosti E.P.D.